SZC logo

Ceglédi Szakképzési Centrum

OM kód: 203068-015 | 2230 Gyömrő, Fő tér 2/B

Intézmény logo

Ceglédi Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Közzétételi lista

Közzétételi lista

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 

Felvételi tájékoztató: Szakmai képzés  Hamarosan elérhetőek
a meghirdetett szakok!2. Beiratkozás szakmai képzésre, 13. évfolyamra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma
 

A 2023/24-es tanévra nemsokára közzétesszük a szakami képzéseket  

 

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

3. § [A szakképzés ingyenessége]

(1) Az állam * 

a) *  az első kettő szakma megszerzését - ideértve az ahhoz kapcsolódó előkészítő évfolyamban, illetve a műhelyiskolában való részvételt is - az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül,

b) *  a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga letételéig és,

c) *  a technikumban tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony keretében az érettségi bizonyítvány megszerzését

az általa, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele. * 

(1a) *  Az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben minden esetben ingyenes a szakképzésben tanulói jogviszony keretében való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy részére.

(2) *  Attól a tanulótól, illetve képzésben részt vevő személytől, aki a szakképzésben ingyenesen vesz részt, a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhető térítési díj, illetve tandíj. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenesen vesz részt.

 

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

Az épület nyitva tartása, portaszolgálat:

2230 Gyömrő, Fő tér 2/B: Hétfő-péntek: 6.30-20.30


A tanév rendje letölthető ITT. Részletes, folyamatosan aktualizált programnaptár elérhető a honlap nyitólapján.


Partnereink

SZC logo

Ceglédi Szakképzési Centrum


Ceglédi Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakképző Iskola

2230 Gyömrő, Fő tér 2/B


2024Ceglédi Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakképző Iskola