SZC logo

Ceglédi Szakképzési Centrum

OM kód: 203068-015 | 2230 Gyömrő, Fő tér 2/B

Intézmény logo

Ceglédi Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Közzétételi lista

Közzétételi lista

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 

Felvételi tájékoztató: Szakmai képzés  Hamarosan elérhetőek
a meghirdetett szakok!2. Beiratkozás szakmai képzésre, 13. évfolyamra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma

 

KISTARCSA

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2024. június 30-áig minden hétfő, kedd, illetve július 1-augusztus 20-ig minden szerdán16:00-19:00 óra között

Beiratkozás helyszíne:

Simándy József Általános Iskola épületében

2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. em.

Tel.:06-70-504-2779

GYÖMRŐ

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2024. június 30-áig minden hétfő, szerda, csütörtök illetve július 1-augusztus 20-ig minden szerdán16:00-19:00 óra között

Beiratkozás helyszíne:

Ceglédi SZC Mihály Dénes Szakképző Iskola,

2230 Gyömrő, Fő tér 2/b. II. emelet

06-70/504-2778

mdpongracz@gmail.com

 

3. Térítési díj és a tandíj mértéke,  az igénybe vehető kedvezmények,  jogosultságuk és igénylési feltételek.

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

3. § [A szakképzés ingyenessége]

(1) Az állam * 

a) *  az első kettő szakma megszerzését - ideértve az ahhoz kapcsolódó előkészítő évfolyamban, illetve a műhelyiskolában való részvételt is - az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül,

b) *  a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga letételéig és,

c) *  a technikumban tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony keretében az érettségi bizonyítvány megszerzését

az általa, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele. * 

(1a) *  Az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben minden esetben ingyenes a szakképzésben tanulói jogviszony keretében való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy részére.

(2) *  Attól a tanulótól, illetve képzésben részt vevő személytől, aki a szakképzésben ingyenesen vesz részt, a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhető térítési díj, illetve tandíj. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenesen vesz részt.

 

Igénybe vehető kedvezmények a házirend 6. oldalán 2.5 fejezetben olvashatóak.

 

4. Az intézménnyel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

5. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

2230 Gyömrő, Fő tér 2/B:

Hétfő-péntek: 14.00-20.30

2230 Gyömrő, Fő tér 2/B:

Hétfő-péntek: 14.00-20.30

ESEMÉNYNAPTÁR a 2023/2024-es tanévre 

 

6. Dokumentumtár 

Szakmai program
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend

 

7. A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettsége

A lista elérhető IDE kattintva

 

8. Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.

Létszám

 

9. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok.

Adatok

 

10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje. 

 Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

11. Az érettségi vizsga átlageredményei.

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

12. Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége.

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
 

Szakképző intézmény neve: 

Ceglédi Szakképzési Centrum
Alapító okirat

 


Partnereink

SZC logo

Ceglédi Szakképzési Centrum


Ceglédi Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakképző Iskola

2230 Gyömrő, Fő tér 2/B


2024Ceglédi Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakképző Iskola