Ápoló - 55 723 01

Szakképesítés alapadatai

  • Szakképesítés: 54 762 03 Szociális szakgondozó
  • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
  • Ágazati besorolás: Szociális szolgáltatások
  • Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
  • Iskolai előképzettség: érettségi
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
  • Összefüggő szakmai gyakorlat: 160 óra
  • Képzés munkarendje: Esti
  • Képzési forma: OKJ szerinti felnőttoktatás

A szakma ismertetése

A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt ? az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával, a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélynyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmainformációk gyűjteni, információforrásokat kezelni a különböző helyzetben élő emberek iránt empátiát, toleranciát kifejezni segítőkész kapcsolatot teremteni, nyitott hozzáállást tanúsítani konfliktust megoldani, konszenzusokat keresni klienseit és munkatársait motiválni általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémákat felismerni, a problémákat értelmezni, feltárni a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni info?kommunikációs eszközöket és számítógépet használni rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni felmérni a közvetlen életveszélyt elsősegélyt nyújtani heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, sebészeti beavatkozást igénylő balesetek esetén az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni orvosi utasítás alapján alapápolási feladatokat ellátni gondozási feladatokat szakszerűen elvégezni megszervezni és segítséget nyújtania mindennapi életvitel és tevékenység elvégzésében segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban az alapvető emberi szükségleteket felmérni a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni, tárgyi feltételeit biztosítani és célszerűen használni megbízás alapján kliense érdekeit képviselni saját gondozási munkáját dokumentálni részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában megtervezni a saját és irányítása alá tartozók munkáját, ütemezni a feladatokat, a feladat megoldási folyamatot megtervezni részt venni a minőségbiztosítással és a szakmai protokollokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában különböző rendezvényeket, akciókat szervezni

szakkepesites.hu