Ápoló - 55 723 01

Szakképesítés alapadatai

  • Szakképesítés: 54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
  • Szakmacsoport: Közgazdaság
  • Ágazati besorolás: Közgazdaság
  • Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
  • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincs
  • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
  • Összefüggő szakmai gyakorlat: nincs
  • Képzés munkarendje: Esti
  • Képzési forma: OKJ szerinti felnőttoktatás

A szakma ismertetése

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző alkalmas a gazdálkodó szervezetek működésével összefüggő vám, jövedéki és termékdíj szabályozásban meghatározott feladatok önálló elvégzésére. A gazdálkodó szervezetek valamennyi vám-, jövedéki adó- és termékdíj kötelezettséggel, illetve áru, árukészletek mozgásával összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az árunyilatkozatok, az egyes bevallások adatszolgáltatások elkészítésében, lebonyolításában. Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Aktívan közreműködik a hatóság által lefolytatott ellenőrzések lebonyolításánál.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmajövedéki feladatokat ellátni vámszakmai feladatokat ellátni környezetvédelmi termékdíj bevallással kapcsolatos feladatokat ellátni termékdíj köteles termékek nyilvántartását vezetni környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő bejelentéseket hatóság felé összeállítani, benyújtani energiaadóztatással kapcsolatos feladatokat ellátni alapvető hulladékkezeléssel összefüggő feladatokat ellátni a népegészségügyi termékadóval összefüggő feladatokat ellátni a fémkereskedelemi jogszabályok rendelkezéseit végrehajtani a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni alapvető adózási feladatokat ellátni az áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat végrehajtani a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat összegyűjteni és kezelni a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.

szakkepesites.hu