Vállalkozási mérlegképes könyvelő - 55 344 07

Szakképesítés alapadatai

 • Szakképesítés: 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • Ágazati besorolás: Közgazdaság
 • Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
 • Iskolai előképzettség:
  54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző,
  54 344 02 Vállalkozási-és bérügyintéző,
  54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank,befektetés,biztosítás),
  54 344 04 Államháztartási ügyintéző
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Összefüggő szakmai gyakorlat: nincs
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: OKJ szerinti felnőttoktatás

A szakma ismertetése

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.