Mihály Dénes
Szakképző Iskola
és Speciális Szakiskola
 
Kapcsolat
Mihály Dénes Szakképző Iskola
és Speciális Szakiskola
OM 200326

Igazgatóság elérhetősége:
gyomro@mdiskola.hu

Iskolatitkárságok:
Gyömrő-
Szojár Gáborné 06/70/605-2700

gyomro@mdiskola.hu
Kistarcsa-
Fekete Ilona 06/70/933-6307

kistarcsa@mdiskola.hu


ISKOLÁINK
2016 szeptember 1-én induló képzéseink:
 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő (ráépülés, Gyömrő, Kistarcsa)
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő (ráépülés, Gyömrő)

 • Képzéseink térítési és tandíjmentesek!
  Tervezett képzéseink

  Tagiskoláink
  Gyömrő     Kistarcsa    

  Az első és második szakma megszerzésénél képzéseink térítési és tandíjmentesek!
  Ráépülés estén a képzés ingyenes!
  “A bölcsességet nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni,
    oly út után, amelyet senki se tehet meg helyettünk,
    senki se tud tőle megkímélni…”
  (Proust)
  2016 szeptember 1-én induló képzéseink:

 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő (ráépülés)

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő (ráépülés)


 • Képzéseink térítési és tandíjmentesek!
  Bár egyelőre csupán néhány általános- és középiskola foglalkoztat pedagógiai asszisztenst, azzal már minden intézményvezető és pedagógus tisztában van, hogy e munkakör betöltése nem csupán fontos és hasznos, hanem a következő tanévtől (2013 szeptemberétől) már kötelező is. A 2011. évi 'A nemzeti köznevelésről' szóló törvény ugyanis meghatározza, hogy az intézmények kötelesek pedagógiai asszisztenst alkalmazni (óvodákban 3 csoportonként, iskolákban minden 100 tanuló után). Ez azt jelenti, hogy rövidesen státuszok százai várják majd az ilyen képzettségű szakembereket. 2013. szeptember 1-től (az új OKJ bevezetésével) ezt a végzettséget a Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzéssel lehet majd megszerezni.
  Ha Önre jellemző a gyermekközpontú szemlélet, tolerancia, empátia, szeretne hozzájárulni a gyermek személyiségének, egészségének fejlődéséhez, megfelelő kommunikációs készséggel rendelkezik és szeretne a gyerekek kedvence lenni, akkor jelentkezzen Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzésünkre!
  A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben. Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában."
  Ha Ön kimagaslóan érdeklődik a számítástechnika, az elektronika iránt, folyamatosan nyomon követi az újdonságokat, programfrissítéseket, az átlagosnál jobb számolási készséggel rendelkezik, pontos és precíz, akkor jelentkezzen Informatikai rendszergazda képzésünkre, mert ez a szakma olyan embert kíván, aki alapvetően műszaki érdeklődésű, jellemző rá az analitikus szemlélet, jó problémamegoldó és együttműködési képességgel rendelkezik.
  A számítógép-szerelő, karbantartó műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:
 • számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítésére, karbantartására, tesztelésére, hibák elhárítására
 • számítógépek, adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartására, hibakeresésére, tesztelésére és javítására
 • számítógépes hardveregységek összeszerelésére és beállítására
 • számítógépes kábelek szerelésére és javítására
 • otthoni- és kisvállalati hálózatok telepítésére, tesztelésére, hibák elhárítására.
 • Ha Ön érdeklődik a számítástechnika, az elektronika, az informatikai alkalmazások, programnyelvek iránt, folyamatosan nyomon követi az újdonságokat, programfrissítéseket, jó a kézügyessége, akkor jelentkezzen Szoftverfejlesztő képzésünkre, mert ez a szakma olyan embert kíván, aki alapvetően műszaki érdeklődésű, jellemző rá az analitikus szemlélet, jó problémamegoldó és együttműködési képességgel rendelkezik.

  Alapvető feladatai közé tartozik:
 • a számítógép vagy más technikai eszköz szoftverének megtervezése, megírása
 • új számítógépes rendszerek tervezése, megalkotása, továbbfejlesztése és karbantartása
 • A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít.
  A befektetési termékértékesítő az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat.
  A biztosításközvetítő önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését a biztosítás megkötését és az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását.
  A valutapénztáros ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat.
  A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.
  A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.
  Az irodai asszisztens gépírás-, szövegszerkesztés- és gyorsírástudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el.
  A szakképesítéssel rendelkező képes:
 • adatbeviteli feladatot végezni
 • táblázatba, adatbázisba adatokat tölteni fel, frissíteni, korrigálni
 • kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal
 • adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végezni
 • adatokat jeleníteni meg grafikon, diagram segítségével
 • kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni
 • dokumentumszerkesztési feladatokat végezni
 • adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában
 • A szakképesítéssel rendelkező képes:
 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni
 • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni
 • vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat
 • ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat
 • ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni
 • feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel
 • A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez.
  A kiadványszerkesztő stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadóknál, illetve nyomdákban végzi szakmai tevékenységét. Munkavégzése során szöveg és képfeldolgozást végez, a kiadvány tartalmi és formai elemeit művészi színvonalon integrálja. Kiadványokat tervez és kivitelez, nyomtatásra előkészít.
  Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.