Kistarcsai képzéseink

Iskolánkban az alábbi tervezett képzéseket indítjuk szeptembertől

Szociális gondozó és ápoló
(alapfokú)

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására.

Képzésről bővebben

Számítógép-szerelő és -karbantartó
(alapfokú)

A Számítógép-szerelő, karbantartó műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mail-ben vagy más elektronikus eszköz segítségével.

Képzésről bővebben

Eladó
(alapfokú)

Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el.

Képzésről bővebben

Cukrász
(alapfokú)

A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő.

Képzésről bővebben

Gyakorló ápoló
(érettségihez kötött)

A szakképesítéssel rendelkező képes az ápolási folyamat megvalósításában részt venni, tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni, munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani…

Képzésről bővebben

Pedagógiai és családsegítő munkatárs
(érettségihez kötött)

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

Képzésről bővebben

Vállalkozási és bérügyintéző
(érettségihez kötött)

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére…

Képzésről bővebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(érettségihez kötött)

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére.

Képzésről bővebben

Grafikus
(érettségihez kötött)

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét.

Képzésről bővebben

RÁÉPÜLÉS

Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(érettségihez kötött)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Képzésről bővebben

Ápoló
(érettségihez kötött)

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén.

Képzésről bővebben