Iskolánkban az alábbi tervezett képzéseket indítjuk szeptembertől

Szociális gondozó és ápoló
(alapfokú)

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására.

Képzésről bővebben

Szociális szakgondozó
(érettségihez kötött) 

A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására.

Képzésről bővebben

Gyógymasszőr
(érettségihez kötött)

A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos utasítására és felügyelete mellett, diagnózis alapján, gyógymasszázst, betegségspecifikus gyógymasszázst, nyirokmasszázst, passzív kimozgatást és reflexzóna masszázs.

Képzésről bővebben

Számítógép-szerelő és -karbantartó
(alapfokú)

A Számítógép-szerelő, karbantartó műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mail-ben vagy más elektronikus eszköz segítségével.

Képzésről bővebben

Informatikai rendszerüzemeltető
(érettségi végzettség)

Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgálatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el.

Képzésről bővebben

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(érettségihez kötött)

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző alkalmas a gazdálkodó szervezetek működésével összefüggő vám, jövedéki és termékdíj szabályozásban meghatározott feladatok önálló elvégzésére…

Képzésről bővebben

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(érettségihez kötött) 

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat.

Képzésről bővebben

Gyakorló ápoló
(érettségihez kötött)

A szakképesítéssel rendelkező képes az ápolási folyamat megvalósításában részt venni, tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni, munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani…

Képzésről bővebben

Pedagógiai és családsegítő munkatárs
(érettségihez kötött)

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

Képzésről bővebben

Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(érettségihez kötött)

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

Képzésről bővebben

Vállalkozási és bérügyintéző
(érettségihez kötött)

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére…

Képzésről bővebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(érettségihez kötött)

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére.

Képzésről bővebben

Irodai titkár
(érettségihez kötött)

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el …

Képzésről bővebben

Grafikus
(keresztféléves)

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét.

Képzésről bővebben

RÁÉPÜLÉS

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
(alapfokú)

Megfelelő bemeneti feltétel teljesülése esetén – középfokú szakképesítés-ráépülés. (300 óra nyelvi oktatás – angol+ 150 óra informatika oktatás + 50 óra közgazdasági ismeretek.)
A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat.

Képzésről bővebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(érettségihez kötött)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Képzésről bővebben

Ápoló
(érettségihez kötött)

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén.

Képzésről bővebben