Iskolánkban az alábbi tervezett képzéseket indítjuk szeptembertől

Eladó
(alapfokú)

Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el.

Képzésről bővebben

Számítógép-szerelő és -karbantartó
(alapfokú)

A Számítógép-szerelő, karbantartó műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mail-ben vagy más elektronikus eszköz segítségével.

Képzésről bővebben

Kőműves
(alapfokú)

A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

Képzésről bővebben

Cukrász
(alapfokú)

A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő.

Képzésről bővebben

Szociális gondozó és ápoló
(alapfokú)

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására.

Képzésről bővebben

Tehergépkocsi-vezető
(alapfokú)

A tehergépkocsi-vezető feladatai közé tartozik a tehergépkocsi rendeltetési helyre történő vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása. Rakodási feladat irányítása, a rakomány átadása.

Képzésről bővebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(érettségihez kötött)

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére.

Képzésről bővebben

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(érettségihez kötött)

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző alkalmas a gazdálkodó szervezetek működésével összefüggő vám, jövedéki és termékdíj szabályozásban meghatározott feladatok önálló elvégzésére…

Képzésről bővebben

Pedagógiai és családsegítő munkatárs
(érettségihez kötött)

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

Képzésről bővebben

Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(érettségihez kötött)

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

Képzésről bővebben

Vállalkozási és bérügyintéző
(érettségihez kötött)

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában…

Képzésről bővebben

Kereskedő
(érettségihez kötött)

A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat….

Képzésről bővebben

Irodai titkár
(érettségihez kötött)

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el …

Képzésről bővebben

Demenecia gondozó
(középfokú szakképesítés) (ráépülés)

A demencia gondozó interprofesszionális csapat tagjaként, együttműködve demenciával élő személyek komplex ellátásában vesz részt intézményesült, vagy intézményen kívüli keretek között …

Képzésről bővebben

Grafikus
(érettségihez kötött) (keresztféléves)

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét.

Képzésről bővebben

Informatikai rendszerüzemeltető
(érettségihez kötött) 

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el.

Képzésről bővebben

 Szoftverfejlesztő
(érettségihez kötött) 

A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztésé előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti.

Képzésről bővebben

Szociális szakgondozó
(érettségihez kötött) 

A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására.

Képzésről bővebben

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(érettségihez kötött) 

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat.

Képzésről bővebben

Autószerelő
(érettségihez kötött)

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre …

Képzésről bővebben

Gyógymasszőr
(érettségihez kötött)

A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos utasítására és felügyelete mellett, diagnózis alapján, gyógymasszázst, betegségspecifikus gyógymasszázst, nyirokmasszázst, passzív kimozgatást és reflexzóna masszázs.

Képzésről bővebben

RÁÉPÜLÉS

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
(alapfokú)

Megfelelő bemeneti feltétel teljesülése esetén – középfokú szakképesítés-ráépülés. (300 óra nyelvi oktatás – angol+ 150 óra informatika oktatás + 50 óra közgazdasági ismeretek.)
A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat.

Képzésről bővebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(érettségihez kötött)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Képzésről bővebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő
(érettségihez kötött)

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, a kincstári bizonylatok elkészítésében, részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében.

Képzésről bővebben

ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK:

Adótanácsadó
(érettségihez kötött)

 

Targonca-vezető
(alapfokú)

 

Hegesztő
(alapfokú)