Gyömrői képzéseink

Iskolánkban az alábbi tervezett képzéseket indítjuk szeptembertől

Eladó
(alapfokú)

Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el.

Képzésről bővebben

Szakács
(alapfokú)

A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása.

Képzésről bővebben

Számítógép-szerelő és -karbantartó
(alapfokú)

A Számítógép-szerelő, karbantartó műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mail-ben vagy más elektronikus eszköz segítségével.

Képzésről bővebben

Kőműves
(alapfokú)

A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

Képzésről bővebben

Cukrász
(alapfokú)

A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő.

Képzésről bővebben

Szociális gondozó és ápoló
(alapfokú)

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására.

Képzésről bővebben

Tehergépkocsi-vezető
(alapfokú)

A tehergépkocsi-vezető feladatai közé tartozik a tehergépkocsi rendeltetési helyre történő vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása. Rakodási feladat irányítása, a rakomány átadása.

Képzésről bővebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(érettségihez kötött)

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére.

Képzésről bővebben

Pedagógiai és családsegítő munkatárs
(érettségihez kötött)

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

Képzésről bővebben

Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(érettségihez kötött)

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

Képzésről bővebben

Vállalkozási és bérügyintéző
(érettségihez kötött)

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére…

Képzésről bővebben

Kereskedő
(érettségihez kötött)

Kereskedő képzés…

Képzésről bővebben

Irodai titkár
(érettségihez kötött)

Irodai titkár képzés…

Képzésről bővebben

Gyakorló ápoló
(érettségihez kötött)

A szakképesítéssel rendelkező képes az ápolási folyamat megvalósításában részt venni, tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni, munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani…

Képzésről bővebben

RÁÉPÜLÉS:

Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(érettségihez kötött)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Képzésről bővebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő
(érettségihez kötött)

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, a kincstári bizonylatok elkészítésében, részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében.
Képzésről bővebben

ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK:

Adótanácsadó
(érettségihez kötött)

Önköltséges adótanácsadó képzés…

Képzésről bővebben