Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés - 54 140 01

Szakképesítés alapadatai

  • Szakképesítés: 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
  • Szakmacsoport: Oktatás
  • Ágazati besorolás: Pedagógia
  • Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
  • Iskolai előképzettség: középfokú iskolai végzettség (érettségi)
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek
  • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
  • Összefüggő szakmai gyakorlat: 80 óra
  • Képzés munkarendje: Esti
  • Képzési forma: OKJ szerinti felnőttoktatás

A szakma ismertetése

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény–specifikus, fogyatékosság–specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.