Gyakorló ápoló -54 723 02

Szakképesítés alapadatai

 • Szakképesítés: 54 723 02 Gyakorló ápoló
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • Ágazati besorolás: Egészségügy
 • Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Összefüggő szakmai gyakorlat: 160 óra
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: OKJ szerinti felnőttoktatás

A szakma ismertetése

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az ápolási folyamat megvalósításában részt venni
 • tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni
 • munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani
 • alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni
 • megfigyelő tevékenységet végezni
 • a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni
 • az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni