Ápoló - 55 723 01

Szakképesítés alapadatai

 • Szakképesítés: 55 723 01 Ápoló
 • Szakmacsoport: Ápoló
 • Ágazati besorolás: Egészségügy
 • Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
 • Iskolai előképzettség: 54 723 02 Gyakorló ápoló
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Összefüggő szakmai gyakorlat: nincs
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: OKJ szerinti felnőttoktatás

A szakma ismertetése

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.

 • Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával
 • Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget
 • Szakápolást végez
 • Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja
 • Sürgősségi esetekben, vészhelyzeteket felismer
 • Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban
 • Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint